Arresø Bed and Breakfast

Arresø Bed and Breakfast

Arresøgårds Alle 1, Ramløse - 3200 Helsinge

Tisvilde Hegn

hjortNaturen omkring Ramløse

Tisvilde Hegn er en perle i Nordsjælland. Der er en helt usædvanlig skov. Under den ligger resterne af flere landsbyer med tilhørende marker. De forsvandt under et metertykt lag af flyvesand i 1600-tallet. Men 100 år senere havde man ikke alene stoppet sandflugten med lave planter og buske; man havde også indledt en skovrejsning. Sidst i 1700-tallet lykkedes det at få vækst i bjerg- og skovfyr. Tisvilde Hegn er i dag domineret af fyrretræerne, hvilket gør den unik i Danmark. Med tiden har man også fået gang i andre træsorter, men de 200 årige nåletræer er meget karakteristiske for stedet. Skoven ligger kun 2 km fra Ramløse.

Unikt plante- og fugleliv

 

Det store hedeareal Melby Overdrev ligger i skovens sydvestlige hjørne. Her møder man natravnen, sort-spætten og den sortstrubede bynkefugl. Stedet rummer sjældne orkideer, svampe og sommerfugle. De mange lysåbne partier i fyrreskoven skaber sammen med de talrige småsøer et eldorado for dyr og planter, der kun sjældent kan opleves andre steder.

troldeskovenTroldeskoven

Troldeskoven har man kaldt et område med fyrretræer ud mod havet. Ved et af naturens luner har denne del af skoven udviklet træer, som vokser meget uregelmæssigt. De stærkt bugtede grene på de lave træer giver et fascinerende indtryk af trolderi og mystik i naturen.

En af Danmarks flotteste badestrande

Skoven møder kysten på en næsten 4 km lang strækning. Mod sydvest ligger feriebyen Liseleje, og i nordøst finder man Tisvilde. Meterhøje kridhvide sandklitter afskærer skoven fra stranden.

skov