Arresø Bed and Breakfast

Arresø Bed and Breakfast

Arresøgårds Alle 1, Ramløse - 3200 Helsinge

Arresø

Danmarks største sø ligger lige ved Ramløse

Arresø var oprindelig en lavvandet fjord, men landhævninger efter stenalderen har gjort den til en fersk sø. Dybden er ikke stor; kun få steder bliver den mere end 3 meter. Det giver om sommeren søen et svagt brunligt skær. Man mener, at det er denne farve, som har givet navn til Arresø.

arresoe2Dens oprindelige udløb i havet sandede til for ca. 3-400 år siden. I 1717-20 gravede man en kanal ud til ha-vet i søens vestlige side, så vandstanden i Arresø kunne reguleres. Vandstanden er i dag næsten 4 meter over havets overflade. Søen dækker et område på 40 m2.

Naturen og landskabet på og ved Arresø

Søens omkreds er ca. 40 km. De fleste steder langs bredderne er der en bevoksning med tagrør. De høstes om vinteren og bruges især til egnens mange stråtækte huse. Søens opland består af dyrkede landbrugsarealer, men der findes også en del mindre bysamfund og store skovområder.

Blandt stedets talrige fuglearter vil vi lige fremhæve fiske- og havørnen, der begge er daglige gæster hen over søen. Rørhøgen holder til i rørskoven langs bredderne. Alle tre rovfuglearter ruger regelmæssigt i området. Men man kan nemt opleve vandstær, isfugl, rørdrum og stor skallesluger. De mange fredninger omkring Arresø har hjulpet fuglelivet meget.

Blandt pattedyrene ses mange små grupper af rådyr. Men der er også store bestande af både ræv, mår, egern, grævling og kronvildt; desværre findes der også en del mink, som klart skader de svømmefugle, der normalt holder til i rørskoven. For få år siden blev der udsat bævere i Arresø.

arresoe3Arresø som rekreativt område

I Ramløse ligger Arresøens største lystbådehavn. Her kan man også komme med sin egen kano eller kajak. Om vinteren ses surfere, skøjteløbere og isbåde ud over søen.

Men de fleste kommer for at nyde udsigten og for et se på de mange fugle. Der er talrige gang- og cykelstier langs vandet. Det er tilladt at fiske. Søens vigtigste spisefisk er sandarten. Søens eneste professionelle fisker fanger årligt mange tusind ton fisk

En tidlig morgentur ned til søen kan anbefales! Der er både solopgang, rådyr samt fred og ro.